Pilatestunnit

Pilatestunnit

Oasis Studiolla sinun on mahdollista harrastaa pilatesta monipuolisesti ja vaihtelevasti. Modernin tyylisuunnan Somatic Pilates tunneilla sisältö on vaihtelevaa ja ohjaaja rakentaa sarjat aina itse. BASI Pilatestunnit puolestaan noudattavat Body Arts and Science International Pilateskoulukunnan harjoitusmetodia ja harjoitus etenee aina BASI Block Systeemiä noudattaen. PhysioPilates tunteja ohjaa fysioterapeutti ja harjoitus on suunniteltu erityisesti tuki- ja liikuntaelinvaivat huomioon ottaen. Laitepilatesharjoitukset on jaettu BASI Reformer, BASI Circuit, Klassinen Reformer sekä Somatic Reformer harjoituksiin. Kaikille avoimet Reformer laitetunnit on merkitty tuntinimen yhteydessä "avoin kaikille" -tekstillä. Muut laitetunnit ovat jäsentunteja.

 

 

Oasis Studio on ylpeä saadessaan toimia BASI Pilateksen yhteistyökumppanina ja Host studiona. Body Arts and Science International (BASI) on 30 vuotta vanha kansainvälinen pilateksen koulukunta, jossa yhdistyy traditionaalinen Joseph Pilateksen pilatesperinnettä vaaliva sekä moderni tiedettä ja taidetta kunnioittava tekeminen. Oasis Studion omistajat Hanna Manninen ja Leena Syrjälä ovat kouluttautuneet BASI Pilatekseen ja toimivat BASI Pilateskoulutuksissa avustajina (Assistant Faculty). Lue lisää BASI Pilateksesta.

Oletko kiinnostunut kouluttautumaan pilatesohjaaksi? Seuraava BASI Pilates ohjaajakoulutus alkaa Oasis Studiolla maaliskuussa 2022. Haku aukeaa syksyllä 2021.

BASI Pilates tasot 1-3 (matto)

Tällä mattopilatestunnilla harjoitellaan Body Arts and Science International pilatesmetodin mukaisesti. Harjoitus etenee aina tietyn tuntirakenteen eli BASI Block Systeemin mukaan. Tunnit ovat selkeitä ja monipuolisia. BASI Pilates tunnilla opit tunnistamaan eri Pilatesliikkeet ja opit suorittamaan liikkeet puhtaasti. Voit huomata kehittymisen jo muutamassa kuukaudessa. BASI Pilates on urheilullinen pilateksen tyylisuunta, joka kehittää erittäin tehokkaasti keskivartalon lihaksia. Taso 1 tunti sopii kaikille, myös vasta-alkajille. Tasot 2-3 vaativat aikaisempaa kokemusta pilateksesta, sillä näillä tunneilla tehdään myös jatkotason liikkeitä kuten Roll over, Jackknife, Boomerang jne. 

PhysioPilates (matto)

PhysioPilates on modernia pilatesta, joka kehittää voimaa, liikkuvuutta, kestävyyttä sekä kehotietoisuutta. Tunneilla huomioidaan kattavasti erilaiset tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ja harjoitellaan niiden ehdoilla rauhallisessa tahdissa. Tuntia ohjaa PhysioPilates-ohjaajakoulutuksen suorittanut fysioterapeutti. Voit osallistua tunnille, vaikka sinulla ei akuuttia tuki- ja liikuntaelinten ongelmaa olisikaan.

Pilates & Hypopressive (matto)

Pilates & Hypopressive -tunnilla keskitytään syvien ydintukilihasten harjoittamiseen. Harjoittelu perustuu hengityksen säätelyyn, keskittymiseen ja syvien vatsalihasten aktivointiin. Syvää ydintukea aktivoidaan sekä tietoisesti erilaisilla pilatesharjoitteilla että refleksinomaisesti hypopressive-vatsavakuumia hyödyntäen. Kaikki voivat osallistua kurssille, mutta hypopressive kurssi tai Löydä Sisäinen korsetti -kurssi toimivat myös erinomaisina introkursseina tälle viikkotunnille. Tunti ei sovi raskaanaoleville.

Pilates & Stretching (matto)

Pilates & Stretching tarjoaa monipuolista liikettä ja hyvää mieltä. Harjoittelu pohjautuu pilateksen perusperiaatteisiin eli hengityksen käyttöön, keskittymiseen sekä syvien lihasten aktivointiin. Tunnilla tehdään modernia pilatesta sekä kehonhuolto- ja venyttelyliikkeitä rauhallisessa tahdissa erilaisia pienvälineitä hyödyntäen (pallo, rulla, rengas). Tunneille voivat osallistua kaikki, myös vasta-alkajat.

BASI Reformer tasot 1-2 (laite)

BASI Reformer noudattaa Body Arts and Science International Pilateskoulukunnan harjoitusmetodia ja tällä tunnilla kaikki harjoitukset tehdään reformerlaitteella. Jokainen harjoitus etenee aina BASI metodin mukaista tuntirakennetta noudattaen. Tunnin rakenteen sekä vähitellen myös tunnilla tehtävien harjoitteiden tullessa tutuiksi, oman harjoituksen etenemistä on helppo seurata. Liikkeet ja painotukset tunnilla vaihtelevat kuitenkin joka kerta, jolloin jokainen harjoitus on yksilöllinen ja erilainen. Tunnille voit osallistua Premium jäsenenä. Lisäksi Basic, Basic Plus ja Day jäsenet voivat osallistua tunnille 15€ hintaan. Tiistai-illan "avoin kaikille" -merkitylle BASI Pilates tunnille voi osallistua myös 3x tutustumiskortilla (1 credit / tunti) ja 10x kortilla (2 credittiä / tunti).

Reformer (laite)

Somatic Reformer tunneilla kaikki harjoitukset tehdään reformerlaitteilla. Tunnit ovat modernin pilatestyylisuunnan tunteja, ja ohjaaja rakentaa tunnit aina itse. Tuntien sisältö on vaihtelevaa ja tunneilla saatetaan painottaa jotain tiettyä kehon aluetta tai tiettyä teknistä yksityiskohtaa. Somatic Reformer -tunteja ohjaavat Somatic Studion laitekoulutuksesta valmistuneet ohjaajat. Tunnille voit osallistua Premium jäsenenä. Lisäksi Basic, Basic Plus ja Day jäsenet voivat osallistua tunnille 15€ hintaan. Tiistaiaamun ja keskiviikkoillan "avoin kaikille" -merkityille Somatic Pilates tunneille voi osallistua myös 3x tutustumiskortilla (1 credit / tunti) ja 10x kortilla (2 credittiä / tunti).

BASI Circuit (laite)

BASI Circuit noudattaa Body Arts and Science International Pilateskoulukunnan harjoitusmetodia sekä tuntirakennetta. Reformerin lisäksi tunnilla harjoitellaan kiertoharjoittelun omaisesti Wunda Chairilla, Cadillacilla, Ladder Barrelilla, Arm Chairilla ja Spine Correctorilla. Circuit harjoitukseen osallistumisen edellytyksenä on vähintään yhdellä yksityis- tai duo -laitetunnilla käyminen, jossa esitellään muiden kuin reformerlaitteiden säädöt ja käyttö. BASI Circuit tunnit on varattu Premium jäsenille.